Centralbankerna har inga planer på att sälja betydande mängder guld

Efter avskaffandet av Guldstandarden, steg guldprisetfrån 43,35 $ / oz upp till $ 850 / oz eftersom alla ville investera i guld. Människor litade inte på pappersvalutor som inte backades upp av fysiska tillgångar. USA försökte till en början med hjälp av IMF försöka begränsa guld försäljning genom auktioner. Detta fungerade inte eftersom bankerna i verkligheten ville behålla guldet.

Därefter försökte bankerna en annan taktik som fungerade bra fram till 1999. De lånade sitt guld till guldföretag för att finansiera sin verksamhet, vilket skapade ett massivt överutbud av guld och priset sjönk så lågt som $ 275 / oz. Detta innebar att centralbankerna kunde behålla sina guldreserver eftersom gruvföretagen skulle betala tillbaka dem med guld från gruvorna.

Samtidigt hotade centralbanker att de skulle sälja alla sina guldtillgångar över tiden vilket säkrade dollarns ställning som den enda reservtillgången eftersom det  var den enda valutan som det gick att köpa olja med.

Centralbankerna köpte 118 ton netto guld under 2:a kvartalet 2014, vilket motsvarar en ökning med 28% jämfört med samma period förra året, enligt World Gold Council. I maj 2014 tecknade Europeiska centralbanken och flera andra europeiska centralbanker det fjärde Central Bank Gold Agreement (CBGA). Avtalet säger att centralbanker ”För närvarande inte har några planer på att sälja betydande mängder guld”, och avtalet sträcker sig i fem år med början i slutet av September 2014.

Västerländska centralbanker står inför ett dilemma med fallande valutor. Om de börjar att köpa stora mängder guld, skulle de erkänna att de inte tror på det nuvarande monetära systemet vilket skulle leda till panik.

Det officiella globala guldinnehavet uppgick 31 812 ton i augusti 2014 enligt den senaste rapporten från World Gold Council. USA är det landet som har störst guldreserv följt av Tyskland, Italien, Frankrike och Ryssland.
Bland länder har Ryssland ökat sina officiella reserver sedan februari 2014.

CBGA-avtal

CBGA 1 löpte från 27:e september 1999 till 26:e september 2004
CBGA 2 löpte från 27:e septeber 2004 till 26:e september 2009
CBGA 3 löpte från september 2009 till 2014
CBGA 4 maj 20014