Guldpriset – dagens guldpris

Priset på guld

Det finns flera varubörser för guld där du kan köpa och sälja guld och värdepapper som är relaterade till guld. Nedanstående grafer är guldpriset när man säljer och köper på de internationella guldmarknaderna. Man följer guldfixen som sätts i London och senare i New York,  USA under dygnet. London PM fix anses vara den viktigaste referenspriset för dagen och är priset oftast används i avtal. Guldpriset sätts i troy ounce och i USD. Det finns även andra råvarubörser som handlar med guld exempelvis i Rio de Janeiro.

Guldpriset 100 Oz i Dollar
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Kilo priset i dollar
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

När du köper guldtackor är en av de viktigaste faktorerna det aktuella spotpriset på guld. Priset på guldtackorna som du köper kommer att vara baserad på metallens spot värde. Det pris som vi säljer vår guld omyntat produkter till beräknas mest alltid med hjälp av spotpriset och till det priset lägga en premie. En premie är helt enkelt skillnaden mellan avistakursen och försäljningspriset för guldtackor. Guldets spotpriserna förändras ständigt.
Guldpriset fix äger rum två gånger dagligen vid 10:30 och 03:00, svensk tid.

Trender guldpriset

Guldpriset styrs av utbud och efterfrågan på världmarknaden. Hamstring och investeringar påverkar priset och guldpriset är dessutom känsligt för räntor. Desto lägre ränta desto mer fördelaktigt är det att satsa på guld.

Andra viktiga faktorer som påverkar guldpriset är utvecklingen i Indien och Kina. Den svagare tillväxten i Kina har inneburit att råvarupriser har minskat.

I slutet av 2006 uppskattade man att allt guld som någonsin brutits uppgick till 158 000 ton. Med tanke på den andel guld som finns i lager jämfört med den årliga produktionen påverkas priset på guld främst av förändringar på värlsmarknaden, snarare än förändringar i den årliga produktionen.

Regionalt intresse om guld