Kontrollera guld

Guld korroderar aldrig eller missfärgas av vanliga kemikalier utan bibehåller alltid sin glans. AU är den kemiska beteckningen för guld. Det kommer från det latinska ordet för guld som är Aurum.

Hur du skiljer mellan olika karathalter (äkthetsgrader)

Det finns flera olika karatenheter på olika guldobjekt.

 • 24 karat är rent guld och består av 100% guld.
 • 23 karat
 • 22 karat – ofta i guldmynt
 • 18 karat används i traditionella guldsmycken där man har en legering med andra metaller.
 • 14 karat vanligare i Syd Europa och billigare guldsmycken
 • 9 karat

Det finns olika sätt och metoder att kontrollera guld

 • Rent guld är mjukt och används sällan utan tillsatts av andra metaller
 • Om det är guldsmycken kontrollerar du om det finns en guldstämpel – men allt guld stämplas inte.
 • Med syror och skraptest sk probering där man tar lite spån och utsätter det för svavelsyra. Det går att avgöra vilken detaljtäthet guld har genom att utsätta det för olika syror. Salpetersyra används vanligtvis för att testa upp till 10 karat guld. Guld finare än 10 karat reagerar endast med en blandning av salpetersyra och saltsyra syror vilket kallas kungsvatten.
 • Med fysiska instrument som spektroskop
 • Med våg och vikt eftersom guld är tungt väger nästan dubbelt så mycket som bly. Om du skulle fylla en 1 liters mjölkpaket skulle den väga 20 kg.
 • Med magnet – guld är inte magnetiskt
 • Smaka – guld smakar ingenting
 • Värme – gnugga guldet mot handen och se ifall värmen håller länge