Pantbanker: Sälja guld till en pantbank

I Sverige finns det mängder av pantbanker som ingenting hellre vill än att låna ut pengar till en viss given ränta. Hos pantbanken kan du få ett lån men du måste också lämna över någon form av säkerhet eller pant. Det är en viktig distinktion att man inte säljer guld utan när du går till pantbanken får du ett lån med guldet som säkerhet.

De största pantbanksbolagen i Sverige

  • Sefina
  • Pantbanken Sverige

Flera av pantbankerna är organiserade i Svenska pantbanksföreningen.

Vad inenbär en pant?

Förpantning och lån av lös egendom har funnits länge i sverige och et finns olika tillstånd för den som vill driva yrkesmässig pantlånerörelse. Polisen har också viss kontrollerande befogenheter och ser till att det inte kommer in något tjuvgods.

En pant innebär att man överlämnar en sak som säkerhet för en fodran eller ett lån. Pantbanker tar gärna emot guldföremål när du tar ett lån hos dem. Pantbanken är panthavare dvs den som tagit emot panten och vanligtvis också borgenär. Du kan lägga om lånet eller lösa ut det ända tills dess att föremålet går på auktion. Innan föremålet går till auktion har du möjlighet att lägga om ditt lån eller lösa ut pantföremålet.

Pantsättare är den som äger det som pantsätts exempelvis en guldkedja vilket är föremålet som utgör säkerheten för ett lån. Om du som gäldenär inte betalar din skuld kan pantbanken sälja panten för att få betalt för sin fodran och du får överskottet från auktionen tillbaka. Det värsta som kan hända när du anlitar en pantbank är att du förlorar ditt föremål.