Varför har inte guldpriset stigit när den geopolitiska risken ökat

En artikel i Tidningen Economist om varför har inte guldpriset stigit när den geopolitiska risken ökat. Tidigare har ofta  guldpriset stigit vid ökad risk men sedan Trump blev president har guldet varit ovanligt lågt. Economist skriver om punktskatten på guldet i Indien som är den största marknaden och att efterfrågan minskade i Indien med 38% och Kina med 17%.

Den utrikespolitiska risken har ökat med syrien kriget och Nordkorea men den ökade risken har inte reflekteras i att guldpriset ökat i värde.

En annan stor skillnad för guldhandeln är ökningen av börshandlande ETF:er sedan millenieskiftet. ETF:erna har gjort det lätt för investerare att exponera sig mot metall utan att behöva lagra guldet eller försäkra de. Guldhandlade fonder har omkring 2 500 ton guld, enligt Citigroup, värt cirka $ 100 miljarder till dagens guldpriser.

Realräntorna när de är höga är alternativkostnaden för innehav av guld hög och vid låga räntor verkar det som om man förlorar på att hålla pengar i guld.

Däremot skriver de ingenting om Bitcoin som alternativ för guld och dollar.  Bitcoin kurserna har stigit mycket kraftigt 2016 och 2017.